Anahtar Rakamlar

  • Servier, dünya genelinde 148 ülkede faaliyet göstermektedir.
  • 2014 mali yılı konsolide cirosu 4 milyar Avro’dur.
  • 2014 yılında toplam ciromuzun %28’i ARGE’ye yatırılmıştır.
  • Yaklaşık 3000’i araştırma ve geliştirme’de olmak üzere, dünya çapında 21.000'den fazla kişinin üzerinde bir işgücü kapasitesine sahiptir.

  • Halihazırda; Onkoloji, Kardiyoloji, Metabolik Hastalıklar, Nöropsikiyatri ve Romatoloji alanlarında 29 molekül geliştirilmektedir.
  • Birinci uluslararası bağımsız ilaç şirketi.

Servier’i Keşfet

Discover Servier

Servier, dünyada 148 ülkede faaliyet göstermektedir. Uluslar arası satışlar toplam satışların %92'sini oluşturmaktadır. Dünya genelinde 20.000'den fazla çalışanı vardır. ARGE'de 3.000 kişi istihdam edilmektedir.