Anahtar Rakamlar

 • Servier, Dünya çapında 149 ülkede faaliyet göstermektedir.
 • Yaklaşık 3000’i araştırma geliştirmede olmak üzere, dünya çapında 22.000’den fazla işgücü kapasitesine sahiptir.
 • 5 ana alanda araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. Kardiyovasküler, İmmun –inflamatuar, Nöropsikiyatrik hastalıklar, Kanser ve Diyabet
 • Hergün 100 milyon hasta Servier ürünleri ile tedavi edilmektedir.
 • Uluslararası pazarda 47 Servier ürünü bulunmaktadır.
 • Araştırma –Geliştirme aşamasında , 9 sabit doz kombinasyonu dahil olmak üzere 33 molekül bulunmaktadır.
 • 15 Uluslararası klinik geliştirme merkezi ve 3 araştırma merkezi bulunmaktadır.
 • 16 ilaç üretim tesisi dünya genelinde üretim yapmaktadır.
 • Yıllık cirosu 4.2 milyar Eurodur.
 • Cirosunun %25’ini araştırma-geliştirmeye ayırmaktadır. Jenerik cirosu hariç
 • Fransa’nın 2 numaralı ilaç firması. Dünyada ise 30ncu ilaç firmasıdır; 2 tanesi Fransa ‘da olmak üzere 3 araştırma merkezi bulunmaktadır.
 • Kardiyoloji alanında Fransa’da 1nci, Avrupada 2nci ve Dünyada 8 inci konumdadır.

Servier’i Keşfet

Discover Servier

Servier, dünyada 149 ülkede faaliyet göstermektedir. Uluslar arası satışlar toplam satışların %92'sini oluşturmaktadır. Dünya genelinde 22.000'den fazla çalışanı vardır. ARGE'de 3.000 kişi istihdam edilmektedir.