İlgi Alanlarımız

Aşağıda belirtilen terapötik alanlarda, gelişme aşamasında, karşılanmamış ihtiyaçlara cevap verebilecek yenilikçi ilaçlar arıyoruz.
  • Kardiyovasküler Hastalıklar
  • Diyabet
  • Onkoloji
  • Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları (Majör Depresyon, Şizofreni, Bipolar Bozukluk, Nörodejeneratif Hastalıklar)
  • Romatoloji (Osteoporoz, Osteoartrit, Otoimmün inflamatuar Hastalıklar, Kas Patolojileri)

Önerilerinizi ‘Teklifleriniz’ bölümünden iletebilirsiniz.

Servier’i Keşfet

Discover Servier

Servier, dünyada 149 ülkede faaliyet göstermektedir. Uluslar arası satışlar toplam satışların %91'ını oluşturmaktadır. Dünya genelinde 21.700'den fazla çalışanı vardır. ARGE'de 3.000 kişi istihdam edilmektedir.