Anahtar Rakamlar

 • Yaklaşık 4.900’ü Fransa’da olmak üzere, dünya çapında 22.500’den fazla işgücü kapasitesine sahiptir.
 • Servier markalı ürünlerin %98’inin aktif içerikleri Fransa’da sentezlenmektedir.
 • Dünya’da hergün 100 milyon hasta Servier ürünleri ile tedavi edilmektedir.
 • Servier, Dünya çapında 150 ülkede faaliyet göstermektedir.
 • 3 ana alanda araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. Onkoloji, İmmun –enflamatuar, ve Nörodejeneratif hastalıklar, kardiyometabolizma ( Yaşam Döngüsü Yönetimi)
 • Araştırma –Geliştirme aşamasında, 16 yeni monekül dahil olmak üzere 27 klinik geliştirme projesi bulunmaktadır. (Ocak 2021)
 • Güçlü uluslararası varlığı ile Grup gelirinin %96’sı (Markalı ilaçlar) Uluslararası satışlardan elde edilmiştir.
 • 16 ilaç üretim tesisi dünya genelinde üretim yapmaktadır.
 • 15 Uluslararası terapötik araştırma merkezi ve 4 araştırma enstitüsü bulunmaktadır. ( 2’si Fransa, 1’i Danimarka ve 1’i Macaristan’da)
 • Yıllık cirosu 4.7 milyar Euro’dur.  Cironun 3.3 milyar Euro’sunu markalı ilaçlar 1.4 milyar Euro’sunu jenerik ilaçlar oluşturmaktadır.
 • Markalı ilaçlardan elde edilen cironun %23’ü  2019-2020 yılında araştırma-geliştirmeye ayrılmıştır.
 • Fransa’nın 2 numaralı ilaç firması. Dünyada ise 31’inci ilaç firmasıdır.
 • Kardiyoloji alanında Fransa’da lider, Dünya’da 5inci konumdadır. 

Servier’i Keşfet

Discover Servier

Servier, dünyada 150 ülkede faaliyet göstermektedir. Uluslararası satışlar toplam satışların %96'sini oluşturmaktadır. Dünya genelinde 22.500'den fazla çalışanı bulunmaktadır.